تیغه هاي الماسه

تیغه الماسه در سه گروه مختلف با کاربردهاي متنوع پاسخگوي هر نوع نیاز به برش صاف و دقیق میباشند. این تیغه ها قابل نصب بر روي تمامی برند ها میباشد.

 تیغه اره الماس با جوش لیزر

  • تیغه مشکی (آسفالت)
ASPHALT SIZE PART NO. Segment Dimension Segment Number

این تیغه ها برای برش اجسام سخت
با مقاومت بالا نظیر آسفالت،
 یا آسفالت روی بتن، سنگ آهک،
بلوک‏های سخت، بتن سبز و دیگر
 کاربردهای برش اجسام سخت بکار می‏رود.
300MM 12" 12PAP 40 * 3.0 * 10 20
350MM 14" 14PAP 40 * 3.2 * 10 24
400MM 16" 16PAP 40 * 3.4 * 10 28
450MM 18" 18PAP 40 * 3.6 * 10 32
500MM 20" 20PAP 40 * 3.6 * 10 36
600MM 24" 24PAP 40 * 4.2 * 10 40
700MM 28" 28PAP 40 * 4.5 * 10 48
800MM 32" 32PAP 40 * 4.5 * 10 54
900MM 36" 36PAP 40 * 4.8 * 10 60

 

  • تیغه زرد (مصارف عام)
GENERAL PURPOSE SIZE PART NO. Segment Dimension Segment Number

 

این تیغه برای برش سطح

وسیعی از مواد نظیر بتن

معمولی، موارد عمومی بنایی، سنگ فرش،

موزائیک سقف و ماسه سنگ‏های سخت بکار می‏رود.

300MM 12" 12PGP 40 * 3.0 * 10 20
350MM 14" 14PGP 40 * 3.2 * 10 24
400MM 16" 16PGP 40 * 3.4 * 10 28
450MM 18" 18PGP 40 * 3.6 * 10 32
500MM 20" 20PGP 40 * 3.6 * 10 36
600MM 24" 24PGP 40 * 4.2 * 10 40
700MM 28" 28PGP 40 * 4.5 * 10 48
800MM 32" 32PGP 40 * 4.5 * 10 54
900MM 36" 36PGP 40 * 4.8 * 10 60
  • تیغه سفید (بتن)
CONCRETE SIZE PART NO. Segment Dimension Segment Number

 

این تیغه برای برش مواد سخت و سخت نظیر بتن،

بتن بسیار سخت، آجر‏های مهندسی درجه یک،

خاک رس 65 تا 100 نیوتن فشرده شده،

تیرچه های بتنی، بلوک‏های جدول و سنگ فرش،

موزائیک سقفی، خاک رس سخت و تخته سنگ‏

های سخت بکار می‏رود.

300MM 12" 12PCP 40 * 3.0 * 10 20
350MM 14" 14PCP 40 * 3.2 * 10 24
400MM 16" 16PCP 40 * 3.4 * 10 28
450MM 18" 18PCP 40 * 3.6 * 10 32
500MM 20" 20PCP 40 * 3.6 * 10 36
600MM 24" 24PCP 40 * 4.2 * 10 40
700MM 28" 28PCP 40 * 4.5 * 10 48
800MM 32" 32PCP 40 * 4.5 * 10 54
900MM 36" 36PCP 40 * 4.8 * 10 60
  • تیغه قرمز (آجر)
BRICK SIZE PART NO. Segment Dimension Segment Number

 

این تیغه برای برش تایل و آجر‏های معمولی وآجرنسوز

بکار می‏رود.

300MM 12" 12PBP 40 * 3.0 * 10 20
350MM 14" 14PBP 40 * 3.2 * 10 24
400MM 16" 16PBP 40 * 3.4 * 10 28
  • تیغه  الماسه توربو پرس دنده‏ای (بتن سبز)
GREEN CONCRETE SIZE PART NO. Segment Dimension Segment Number

 

این تیغه ها مخصوص برش انواع بتن در زیر سطح کار

بکار می‏رود.

125MM 5" 5PGC 33 * 2.2 * 7 10
180MM 7" 7PGC 36 * 2.6 * 7 14
230MM 9" 9PGC 39 * 3.0 * 7 16
250MM 10" 10PGC 43 * 3.0* 7 16
300MM 12" 12PGC 41 * 3.0 * 7 20
  • تیغه الماسه توربو ویو یک تکه
TURBO WAVE SIZE PART NO. BORE (MM)

 

این تیغه به صورت یک تکه و

بدون شیارساخته شده وبرای

برشهای بسیار دقیق بکار می‏رود.

115MM 4.5" 4.5PTW 22.23
125MM 5" 5PTW 22.23
150MM 6" 6PTW 22.23
180MM 7" 7PTW 22.23
230MM 9" 9PTW 22.23