شرکت های تامین کننده

اسامی شرکت هاي تأمین کننده محصولات و دستگاه ها و ماشین آلات، که شرکت تأمین ماشین آلات پرشیا سحر تحت نمایندگی آنها در کشور جمهوري اسلامی ایران خدمات خود را ارائه می نماید به شرح ذیل می باشند.

  • MASTERPAC
  • DYNAPAC 
  • SPANOS 
  • (ABS( Dewatering Pumps 
  • SIGMA
  • AUSA 
  • SECATOL
  • FIORI 
  • ARCEN