مشتریان ما

تعدادي از شرکت ها و پیمانکارانی که شرکت تأمین ماشین آلات پرشیا سحر افتخار ارائه خدمات و محصولات خود را داشته، به شرح ذیل عبارتند از :

 • جهاد توسعه منابع آب ( کلیه ویبراتورهاي هیدرولیکی و بادي و مکانیکی )
 • شرکت عمران مارون ( کلیه ویبراتورهاي هیدرولیکی، بادي و مکانیکی غیره )
 •  شرکت جهان کوثر ( غلطک ویبراتوري مخصوص RCC)
 • شرکت پرلیت ( ویبراتورهاي بادي ، مکانیکی ، ماله هلیکوپتري و غیره )
 • شرکت کیسون ( غلطک هاي ویبراتوري ، ویبراتورهاي بادي و مکانیکی ، ماله پروانه اي و غیره )
 • شرکت دنارهساز ( غلطک هاي ویبراتوري خاك و آسفالت و کامپکتور هاي ویبراتوري سبک، سنگین و کلیه ویبراتورهاي بادي و مکانیکی )
 • شرکت سپاسد ( غلطک هاي ویبراتوري سبک و سنگین و دو درام و غیره )
 • شرکت سابیر   (Cable Crane ) و کلیه ویبراتورهاي هیدرولیکی ، بادي و مکانیکی و باکت بزرگ حمل بتن ) 
 • شرکت دوبرال ( بچینگ پلنت متحرك خارج از کشور )
 • شهرداي همدان ( آسفالت تراش ، آسفالت فینیشر ، غلطک و غیره )
 • شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان ( فروش ، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش پمپ های آب )
 • شرکت ابزار تونل پیشرو ( فروش ، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش پمپ های آب )
 • شرکت تانا انرژی ( فروش ، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش پمپ های آب )
 • موسسه افق انرژی پایدار ( فروش ، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش پمپ های آب )

 و شرکتهاي دولتی و خصوصی بسیار زیادي که شرکت تأمین ماشین آلات پرشیا سحر به آنها ارائه خدمات نموده است و ذکر تمامی اسامی آنها در این چند سطر میسر نخواهد بود.