اجاره

اجاره ماشین آلات راهکاري مناسب و اقتصادي در انجام پروژه هاي ناتمام و کاستن هزینه ها می باشد. شرکت پرشیا سحر با ارائه ماشین آلات سبک و سنگین در بخش هاي راهسازي و ساختمانی می تواند کمک مناسبی در روند پیشرفت یک پروژه داشته باشد.