اجرای فوم بتن

فوم بتن نوعی بتن سبک می باشد که براي مصارف مختلف در صنعت عمران بکار می رود. فوم بتن از ترکیب سیمان و ماده خاص در میکسر ویژه اي با فرمولی ویژه تولید می شود.

مخلوط حاصل، خمیري روان را تشکیل می دهد که بوسیله دستگاهی خاص منتقل می گردد از عمده ترین و اصلی ترین کاربرد هاي بتن سبک که امروزه در صنعت ساخت و ساز شاهد آن هستیم می توان به کف سازي و شیب بندي بام و ایجاد سطحی مناسب و مقاوم در طبقات ساختمان هاي معمولی اشاره کرد.