کامپکتورهاي ویبراتوري کانگورویی یا قورباغهاي با مدلهاي متفاوت و با ابعاد کفشک (335x265mm) الی (350x285mm) به همراه موتور چهار زمانه و کم صدا و عدم انتقال لرزش به اپراتور در حین اجراي عملیات به بهترین دستگاه در نوع خود تبدیل شده است. این دستگاه بهترین گزینه براي فشرده سازي (کامپکت) و ویبراتوري خاك در فضاهاي بسته و باریک،کانالها، گودال ها و کنار ستون ها و پایه ها و غیره میباشد.

این نوع غلطک، سبک و با قابلیت مانور بسیار بالا براي کامپکشن خاك و آسفالت ساخته شده است و ایده آل براي انواع کارهاي سبک مانند پیاده رو، پل ها، تعمیرات لکه گیري و کوبیدن خاك بصورت مقطعی و محوطه سازي بصورت وسیع میباشد.

این غلطک براي طیف گستردهاي از پروژه ها با کاربردي سنگین و یا ساده در صنعت ساخت و ساز بکار میرود. این دستگاه با ارائه تراکم بسیار عالی براي همه نوع خاك و ماسه و آسفالت براي سطوح بسیار وسیع و یا محدود با حداقل تعداد پاسهاي ممکن ( در دو حالت ویبراتوري بصورت جلو رونده و عقب رونده که هر کدام به تنهایی حکم یک پاس را دارند) با سرعت بسیار بالا طراحی شده است.

وزن سبک و ساختار کوچک و کاربري چند کاره این دستگاه موجب کنترل بهتر برش بر بتن سبز میشود. این دستگاه براي کارهاي کوچک و تراش و برش سنگ هاي معمولی و کارهاي سبک بسیار مناسب است.

این اره بسیار محکم، کارا و با طول عمر زیاد و براي برش بتن و آسفالت طراحی شده است. قال فولادي دور تیغه بر مقاومت آن می افزاید و لرزش تیغه را به حد اقل میرساند. عدم لرزش تیغه کارایی و دقت و طول عمر تیغه را افزایش میدهد.